วันนี้ (๒๖เม.ย. ๖๗)เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญลือ คงสุข รอง สว.ตม.จว.พะเยา เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่๔/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Tags