ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)