เมื่อวันที่ ( 17 มิ.ย. 67 ) เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ดวงเดือน จิตปลื้ม รอง สว.ตม.จว.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปืมและประชาคมตำบลแม่ปืม เพื่อพิจารณาจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ของเทศบาลตำบลแม่ปืม อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี นายสมชาย จรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม เป็นประธาน

Tags