เมื่อวันที่ ( ๒๗ ก.พ. ๖๗ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา

มอบหมายให้ ร.ต.อ.เมธี ผาสอน รอง สว.ตม.จวพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา และ ประชุมคณะกรรมการศูนย์

สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านลาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

Tags