วันพุธ, 28 กันยายน 2565
ค่านิยมหลัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา “ทำทันที ทำดีที่สุด”

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง