วันพุธ, 28 กันยายน 2565
ค่านิยมหลัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา “ทำทันที ทำดีที่สุด”
พ.ต.ต.สุภัส พรหมเผ่า
สว.ตม.จว.พะเยา

Immigration Bureau Online Service

 

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00231432
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1109
2466
4089
224113
18371
7192
231432

Your IP: 3.237.0.109
2022-09-28 19:51

ระเบียบและคำสั่ง

คู่มือประชาชน

ชื่อ หนังสือ /จดหมาย / โครงการ Download
1.การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่.docx Download
2.การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง.docx Download
3.การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก.docx Download
4.การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม.docx Download
5.การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย.docx Download
6.การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16).docx Download
7.การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15).docx Download
8.การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก.docx Download
9.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522.docx Download
10.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514.docx Download
11.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.docx Download
12.การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย.docx Download
13.การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa).docx Download
14.การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522.docx Download
15.การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน.docx Download
16.การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน.docx Download
17.การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก.docx Download