สตม. เปิดตัว “e-Extension” การยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวผ่านระบบออนไลน์ได้วีซ่าภายใน 3 นาที อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดตัวระบบการยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Extension” (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e-Extension) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยโครงการนี้เป็นดำริของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา ให้เข้าสู่การเป็นภาครัฐทันสมัย พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้สานต่อการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง
เนื่องจากในแต่ละปีมีคนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมากกว่า 2 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้คนต่างด้าวใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยเฉลี่ยต้องใช้เวลารอเข้ารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง
การให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension) นับเป็นมิติใหม่ของการยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานการให้บริการคนต่างด้าวรูปแบบใหม่ด้วยการยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรและ ชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ คนต่างด้าวสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ และเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวบุคคล และรับสติ๊กเกอร์วีซ่าโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที เท่านั้น
โดยนำร่องให้บริการในระยะแรกสำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นพำนัก หรือมีสถานที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปิดให้บริการในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น จำนวน 12 เหตุผล ดังนี้

 1. การท่องเที่ยว
 2. ครูในสถานศึกษาของรัฐ
 3. ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
 4. ปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 5. กลับภูมิลำเนาเดิมของผู้มีสัญชาติไทย
 6. ครอบครัวผู้มีถิ่นที่อยู่
 7. ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
 8. ฝึกสอน ค้นคว้าวิจัยในหน่วยงานรัฐ
 9. ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจักร อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
 11. ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ
 12. สถานทูตหรือสถานกงสุลให้การรับรองและร้องขอ
  บริการ “e-Extension” ได้มีการทดลองระบบโดยเปิดให้คนต่างด้าวขอรับบริการ ตั้งแต่วันที่
  10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีคนต่างด้าวให้ความสนใจและเข้ามาทดลองใช้งานผ่านระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีจนได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
  นายเกาชิค กอช หัวหน้าภูมิภาคออสเตรเลียเอเชีย วีเอฟเอส โกลบอล ยังได้กล่าวถึง e-Extension ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้กระบวนการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของกระบวนการขออยู่ต่อ และจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนที่ต้องการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยอีกด้วย
  คนต่างด้าวสามารถยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaiextension.vfsevisa.com ซึ่งในเฟสแรก ผู้รับบริการสามารถเข้ามารับสติ๊กเกอร์วีซ่าได้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B หลักสี่ กรุงเทพฯ โดย สตม. ตั้งเป้าหมายขยายการบริการ ให้สามารถรับบริการได้ครอบคลุมทุกที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศต่อไป
Tags