วันนี้ (15 มี.ค. 67 ) เวลา 14.30 น.นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะสำรวจพื้นที่และซักซ้อมการปฎิบัติภารกิจการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

Tags