ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.๕, พ.ต.อ.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล รอง ผบก.ตม.5 นำโดย พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการและเครือข่ายประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลัก เส้นทางรองและ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุดบริการประชาชนตามเส้นทางในพื้นที่จังหวัดพะเยา ห้วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เม.ย.๖๗)

Tags