📣 ตม.5 อำนวยความสะดวกประชาชนลดภาระการเดินทาง
1 ม.ค.66 เป็นต้นไป สามารถขอข้อมูล การเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร “ของตนเอง” ได้ที่ ตม.จว./ด่าน ตม. ในพื้นที่ บก.ตม.5

Tags