“ตม.พะเยา เข้มตรวจประชาสัมพันธ์ โรงแรมที่พัก ต้อนรับการประชุมครม.สัญจร”

ตาม ที่ มีกำหนดประชุม ครม สัญจร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ห้วงวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 นั้น

พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.พะเยา เพิ่มความเข้ม ในการสืบสวนหาข่าว ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัย รวมทั้ง ตรวจประชาสัมพันธ์ โรงแรมที่พัก ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา กรณีรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ต้องแจ้ง ตรวจคนเข้าเมือง ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 38 แห่งพรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ 2522 โดยสามารถแจ้งผ่าน www. immigration.go. th ทั้งนี้ หากมี ข่าวสารเบาะแส สามารถแจ้ง สายออนไลน์ 1178 ตลอด 24 ชั่วโมง

Tags