วันนี้ (๑๘ มี.ค. ๖๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญลือ คงสุข
รอง สว.ตม.จว.พะเยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันห้องถิ่นไทย
ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น

Tags