เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ) เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภิญโญ กระอาจ รอง สว.ตม.จว.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัคร ฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบใหม่ ๆ และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นผลดีต่อการช่วยเหลือในการป้องกันภัยให้กับประชาชน

Tags