วันนี้ ( ๒๗ พ.ค. ๖๗ ) เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยามอบหมายให้ ร.ต.อ.เมธี ผาสอน รอง สว.ตม.จว.พะเยา เข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง)ระเบียบปฏิบัติการประสานงานเครือข่ายด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุรี) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขชายแดน และการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Tags