วันนี้ ๑๙ เม.ย.๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชตำรวจและลูกจ้างในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยาได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา

Tags