วันที่ 11 ต.ค.65 เวลา 06.00 น. ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พะเยา ได้เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา

Tags